De Kelder
Het jongerenwerk van Vrijburg is niet gericht op activiteiten, maar op het vormen van een gemeenschap waar jongeren kunnen opgroeien en zichzelf ontwikkelen. Elke dinsdag en vrijdag is er een open avond waarop jongeren vanaf 16 jaar voor elkaar koken en eten. Wanneer jongeren dat willen is er na de maaltijd soms een activiteit, zo is er een filosofiegroep voor 25plussers, een filosofiegroep voor de oudere tieners en een maandelijks gesprek over de actualiteit. Vanaf hun zestiende kunnen jongeren sleutelhouder van de kelder worden. Ze krijgen dan een sleutel waarmee ze elk moment van de dag de kelder in kunnen en worden eindverantwoordelijk voor een deel van de kelder. De jongeren hebben de vrijheid om in de kelder te doen wat ze willen en de verantwoordelijk om de kelder met elkaar vorm te geven. Dit jaar begint er een tweewekelijkse avond waarop de kelder voor de tieners vanaf 13 jaar is.